Sản xuất nông nghiệp tại 19 tỉnh phía Nam gặp khó

19 tỉnh thực hiện giãn cách nên vùng nguyên liệu bị phong tỏa, công suất các nhà máy chế biến giảm một nửa, xuất hiện nguy cơ thiếu gia cầm vào dịp Tết. Báo cáo của Tổ công tác phía Nam Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn gửi Thủ…

Sổ tay hướng dẫn phát triển Chuỗi cung ứng 2021

LỜI NÓI ĐẦU Dự án “Tăng cường độ tin cậy trong lĩnh vực sản xuất cây trồng an toàn tại khu vực miền Bắc” là một dự án hỗ trợ kỹ thuật không hoàn lại (từ nguồn vốn ODA) của Chính phủ Nhật Bản tài trợ cho Việt Nam. Cục Trồng trọt, Bộ Nông…

Chào mừng anh chị đến với TTNSV

X