Browsing Category

Kinh doanh

10 companies that control the world’s food

The agriculture and food production industry employed more than one billion people as of last year, or a third of the global workforce. While the industry is substantial, a relatively small number of companies wield an enormous amount…

‘Là doanh nhân, hãy luôn khiêm tốn và tử tế’

Bên cạnh việc đầu tư cho tri thức, công nghệ, những doanh nhân hãy luôn khiêm tốn và tử tế để tự tạo ra cho mình cơ hội trong hội nhập toàn cầu. Các diễn giả tham gia tọa đàm Doanh nhân trẻ và khát vọng toàn cầu. Việt Nam đang muốn trở…