Hội chợ triễn lãm Nông nghiệp quốc tế lần thứ 18 – AGROVIET 2018

Kết quả hình ảnh cho agro viet 2018

Hội chợ Nông nghiệp quốc tế Agroviet được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì tổ chức định kỳ hàng năm nhằm thúc đẩy hoạt động xúc tiến thương mại, mở rộng hợp tác, làm cầu nối giữa doanh nghiệp với người tiêu dùng; tạo cơ hội cho các doanh nghiệp củng cố và khai thác thị trường nội địa.
Hội chợ Nông nghiệp quốc tế lần thứ 18 – Agroviet 2018 sẽ được tổ chức vào tháng 6 năm 2018 (BTC sẽ thông báo ngày cụ thể sau) tại thành phố Đà Nẵng. Agroviet 2018 sẽ là nơi tôn vinh các mặt hàng nông, lâm, thủy hải sản, thủ công mỹ nghệ chất lượng cao; giới thiệu tiến bộ khoa học mới trong sản xuất nông nghiệp.
Ngoài ra, tại Hội chợ còn tổ chức nhiều hoạt động khác như: hội thảo; diễn đàn kêu gọi hợp tác đầu tư; tư vấn khoa học kỹ thuật trực tiếp; biểu diễn văn hóa, văn nghệ; ẩm thực đặc sắc của các vùng, miền, địa phương trong cả nước.
Để Hội chợ đạt kết quả tốt, Ban tổ chức trân trọng kính mời các tổ chức, các địa phương, đơn vị, cá nhân trong và ngoài nước đăng ký tham gia Hội chợ để tạo cầu nối hữu hiệu về giao lưu thương mại và hợp tác đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

THÔNG TIN CHUNG:

Tên Hội chợ: Hội chợ Triển lãm Nông nghiệp Quốc tế lần thứ 18 – AGROVIET 2018.
Thời gian: Tháng 6 năm 2018
Địa điểm: Thành phố Đà Nẵng

You might also like

Chào mừng anh chị đến với TTNSV

X