Giới thiệu – About us

Tầm nhìn: Nông nghiệp 4.0 – Agriculture and Business Marketing 4.0

Cổng thông tin, Tri thức tiếp thị, quảng bá và xây dựng thương hiệu nông thủy sản Việt Nam

Sứ mạng:

Xây dựng, hội tụ, phát triển và tôn vinh những dự án tiên phong về tiếp thị, xây dựng thương hiệu nông thủy sản. Cùng cộng đồng chuyên gia kết nối, tổ chức chia sẻ những hiểu biết, tri thức và công nghệ tiếp thị, xây dựng, quảng bá  thương hiệu nông sản cho nguời Nông Dân, Doanh nghiệp, Sinh viên và đối tượng quan tâm.

Góp phần cùng các trường đại học, tổ chức giáo dục, truyền thông, doanh nghiệp thúc đẩy vai trò và giá trị của tiếp thị, xây dựng thương hiệu nông sản đối với sự phát triển kinh tế, xã hội bền vững.


Thành viên Ban điều hành dự án:

Ông Trần Hoàng
Nhà Sáng lập, Chủ tịch VietnamMarcom
Chủ tịch Hội Marketing Việt Nam

Ts. Trần Đình Lý
Hiệu phó
Trường Đại Học Nông Lâm TP.HCM

Ông Võ Hoàng Nguyên 
Giám đốc Kỹ thuật thủy sản, Hội đồng Xuất khẩu Đậu Nành Mỹ tại Việt Nam (USSEC)
CEO, Thụ Nhân Consulting

NCs Ts. Huỳnh Phước Nghĩa
Tổng Thư ký Hội Marketing Việt Nam
Hiệu Phó Trường Kinh doanh – Marketing Quốc tế – Đại Học Kinh Tế TP.HCM

Nhà Báo. Thạc Sỹ Tâm lý Nguyễn Công Vinh
Đài Tiếng Nói Nhân Dân TP.HCM


VietnamMarcom và các Tổ chức Chuyên gia

Ông Trần Cao Hải Triều, Ông  Trần  Anh Quân, Bà Trần Thị  Nguyệt Quỳnh, Bà Nguyễn Thị Ngọc Ánh,
Bà Nguyễn  Kim Lâm, Bà Phan Thị Kim Ngân, Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Bà Nguyễn Thị Giàu.

Website: http://tiepthinongsanviet.org.vn
Email: csr@csruniversal.org hoặc academy@vietnammarcom.edu.vn
HP: 0949430055