Browsing Category

Tiếp thị

Xay cà phê ở Cổng Trời

Khi ấy, dân chúng Thành La Mã bỏ bê công việc, tụ tập tưng bừng bên những tách nước màu nâu đen, có vị đắng như cuộc đời, vị ngọt của tình yêu và vị chua của sự thật. Các Đức Hồng Y vội vàng bẩm báo Đức Giáo Hoàng Clemen Đệ Bát ở Thánh…