Browsing Category

Tiếp thị

Ngày 18 tháng 8 năm 2021 Song Hỷ Trà đồng hành hợp tác với tổ chức Tiếp thị Nông Sản Việt để xây dựng một thư viện điện tử về ngành Trà của Việt Nam, dự án cũng là một phân hệ kết nối trong dự án Thư Viện Tiếp thị Nông Sản Việt với sự đóng góp lớn từ các chuyên gia đầu ngành đến từ các trường đại…
Read More...

Chào mừng anh chị đến với TTNSV

X