Browsing Category

Nông nghiệp 4.0

Hành Trình Tiếp Thị Nông Sản Việt

Giới thiệu, tôn vinh: Những câu chuyện Nhân - Thương hiệu tiêu biểu cho ý chí, trí tuệ, bản lĩnh, nâng tầm các tài nguyên bản địa Việt Nam. Những mô hình kinh doanh, phát triển đột phát, bền vững, góp phần kiến tạo nền tảng kinh tế,…

Giới thiệu Thư viện Tiếp thị Nông sản Việt

Vai trò và nhiệm vụ của Thư viện Tiếp thị Nông sản Việt:  Thư viện là cầu nối giữa 4 thành tố có nhiệm vụ: Kết nối, phản hồi thực tiển sản xuất đến nghiên cứu: Có những vấn đề mà sản xuất phải đối phó, gồm cả vấn đề kỹ thuật lẫn…

Giàu từ nông nghiệp trên nền tảng số hóa

Nhìn từ góc độ công nghệ, sự "tinh vi trong nông nghiệp" là làm sao tạo ra những ứng dụng tối ưu hóa, làm sao để tạo ra chất lượng tốt nhất chứ số lượng hiện nay không còn là mục tiêu tối thượng. Đó là quan điểm được ông Trương Gia Bình -…

Thương hiệu nông sản Việt – Cái vòng luẩn quẩn

Như một vận động viên chạy việt dã, nông sản Việt muốn có được thương hiệu tầm cỡ thế giới cần phải biết đích ở đâu và những rào cản nào cần vượt qua. Những rào cản này đòi hỏi vận động viên phải nhìn xa hơn, rộng hơn để rèn luyện thể lực…

Nông nghiệp là số 1, nông dân không thể là số 2

Nếu người nông dân không được hưởng lợi ích lớn hơn từ hạt gạo thì chặng đường chuyển đổi kinh tế nông nghiệp còn xa...Cánh đồng mẫu lớn đòi hỏi tích tụ vốn và đầu tư công nghệ, thiết bị… những thứ mà những người nông dân bình…

VIỆT NAM CON ĐƯỜNG XANH

Mục đích sau cùng của DẠY VÀ HỌC là thấu suốt bản chất sự vật, có lời giải đúng và LÀM được việc Ứng dụng công nghệ nâng cao chuỗi giá trị nông nghiệp (Technological application enhances agriculture value chain), là chủ đề được Phó Giáo…

Chào mừng anh chị đến với TTNSV

X