Diễn đàn Chuyển đổi số Nông nghiệp Việt Nam

Tư duy truyền thống cản trở chuyển đổi số nông nghiệp

Các khách mời cùng thảo luận 2 chủ đề “Hoàn thiện hệ sinh thái cho chuyển đổi số Nông nghiệp Việt Nam” và “Phát triển nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu số hóa Nông nghiệp Việt Nam”.

Diễn đàn Chuyển đổi số Nông nghiệp Việt Nam do Bộ Ngoại giao phối hợp với VnExpress và Hiệp hội Nông nghiệp số Việt Nam (VIDA) tổ chức trên nền tảng VnExpress.

Diễn đàn là nơi diễn ra các hoạt động đối thoại chính sách công – tư giữa Chính phủ, khu vực tư nhân cùng các bên liên quan, nhằm thảo luận những vấn đề then chốt, chiến lược cho nông nghiệp Việt Nam trong bối cảnh khu vực và thế giới; qua đó gợi mở những nghiên cứu và đề xuất giải pháp đột phá để thúc đẩy quá trình chuyển đổi số của Nông nghiệp Việt Nam, tiếp cận thành công các thị trường tiềm năng.

You might also like

Chào mừng anh chị đến với TTNSV - GAP.Org.Vn

X