Nông trại trồng ớt chuông tuyệt vời – Công nghệ nông nghiệp hiện đại

Sản xuất hồ tiêu dựa trên chu kỳ sản xuất dài một năm. Thông thường, gieo hạt xảy ra vào đầu đến giữa tháng 10, cây được chuyển từ vườn ươm vào nhà kính sản xuất sáu tuần sau, ngay trước Giáng sinh. Thu hoạch bắt đầu vào cuối tháng 3 và tiếp tục đến tháng 11 năm sau. Phải mất khoảng bốn tháng từ khi gieo hạt đến lần hái đầu tiên.

You might also like

Chào mừng anh chị đến với TTNSV - GAP.Org.Vn

X