Sổ tay hướng dẫn phát triển Chuỗi cung ứng 2021

Dự án Tăng cường Độ Tin cậy trong Lĩnh vực Sản xuất Cây trồng An toàn tại Khu vực miền Bắc

LỜI NÓI ĐẦU

Dự án “Tăng cường độ tin cậy trong lĩnh vực sản xuất cây trồng an toàn tại khu vực miền Bắc” là một dự án hỗ trợ kỹ thuật không hoàn lại (từ nguồn vốn ODA) của Chính phủ Nhật Bản tài trợ cho Việt Nam. Cục Trồng trọt, Bộ Nông nghiệp và PTNT là cơ quan chủ trì, thực hiện dự án.

Dự án được thực hiện trong 5 năm (2016-2021), tại 13 tỉnh/thành phố phía Bắc. Trong đó có 4 tỉnh/thành phố thí điểm: Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương và Hà Nam; 3 tỉnh vệ tinh: Thái Bình, Vĩnh Phúc, Phú Thọ và 6 tỉnh chia sẻ kiến thức bao gồm: Bắc Ninh, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hòa Bình, Nam Định, Ninh Bình.

Dự án được thực hiện với mục tiêu tổng thể là: Cải thiện mức độ an toàn và độ tin cậy cho các sản phẩm nông nghiệp của khu vực miền Bắc, góp phần thúc đẩy sự phát triển của ngành trồng trọt và một số lĩnh vực
kinh tế liên quan. Thông qua các hoạt động, Dự án đã đạt được kết quả cụ thể như: Thiết lập mô hình về sản xuất cây trồng an toàn theo chuỗi cung ứng (tổ chức sản xuất, liên kết với thị trường); Mở rộng vùng sản xuất cây trồng an toàn (rau an toàn) theo GAP (GAP cơ bản, VietGAP) tại các tỉnh phía Bắc; Tăng cường năng lực tổ chức và quản lý sản xuất cây trồng an toàn của Cục Trồng trọt và Sở NN & PTNT các tỉnh trong vùng Dự án; Nâng cao nhận thức của một bộ phận cán bộ khuyến nông, cán bộ kỹ thuật, nông dân trong vùng Dự án về sản xuất cây trồng an toàn; Nâng cao nhận thức về ATVSTP của một bộ phận người tiêu dùng thông qua các hoạt động truyền thông (hoạt động giáo dục tại các trường học của Hà Nội).

Với những tiến bộ kỹ thuật mới, phương pháp tiếp cận và kinh nghiệm được chia sẻ từ các chuyên gia của JICA, sự chỉ đạo, giám sát thực hiện của Cục Trồng trọt và sự phối hợp chặt chẽ trong việc triển khai các hoạt động dự án của Sở NN & PTNT các tỉnh, dự án đã đạt được những kết quả rất đáng ghi nhận.

Để tăng cường sản xuất cây trồng an toàn, mở rộng mô hình sản xuất cây trồng theo chuỗi, áp dụng GAP, phổ biến kiến thức về thị trường, liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm và nâng cao nhận thức về ATVSTP, các kết quả của Dự án cần được tiếp tục nhân rộng và phát triển.

Tổng hợp kết quả của Dự án và ý kiến đóng góp từ Sở NN&PTNT các tỉnh, Dự án đã biên soạn “Sổ tay hướng dẫn Hệ thống Quản lý Sản xuất nhằm đẩy mạnh áp dụng GAP” “Sổ tay hướng dẫn Phát triển chuỗi cung ứng”, với hy vọng cung cấp các thông tin, kinh nghiệm của dự án nhằm tiếp tục mở rộng và phát triển mô hình sản xuất cây trồng an toàn theo chuỗi cung ứng và góp phần phát triển sản xuất an toàn trong lĩnh vực trồng trọt nói riêng và nông nghiệp nói chung.

MỤC ĐÍCH CỦA SỔ TAY HƯỚNG DẪN

Mục đích của sổ tay hướng dẫn phát triển chuỗi cung ứng nhằm cung cấp thông tin và hướng dẫn hữu ích cho cán bộ Sở NN & PTNT tại các tỉnh dự định thực hiện kế hoạch xúc tiến phát triển rau an toàn hỗ trợ các nhóm sản xuất mục tiêu sản xuất và phân phối rau an toàn theo các Thực hành nông nghiệp tốt (GAP: GAP cơ bản/VietGAP).

Sổ tay hướng dẫn này tập trung vào tiếp thị (marketing) – cách tìm người mua và làm hài lòng người mua vì hầu hết người sản xuất vẫn còn thiếu kinh nghiệm, kiến thức về tiếp thị và gặp khó khăn trong việc bán rau an toàn. Sổ tay hướng dẫn được xây dựng dựa trên các hoạt động thử nghiệm được thực hiện trong khuôn khổ dự án tăng cường độ tin cậy trong lĩnh vực sản xuất cây trồng an toàn tại Khu vực miền Bắc (sau đây gọi là Dự án) do Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) hỗ trợ. Dự án được thực hiện từ tháng 7 năm 2016 đến tháng 7 năm 2021 tại hai thành phố và mười một tỉnh thuộc khu vực miền Bắc Việt Nam.

[wpdm_package id=’3670′]

Nguồn: http://www.khuyennongvn.gov.vn

 

You might also like

Chào mừng anh chị đến với TTNSV - GAP.Org.Vn

X